För mindre upplagor

Många som vill trycka böcker kan nu göra det genom den digitala tekniken. Visst blir kostnaden högre per ark men startkostnaden är oftast väldigt hög med den traditionella offsetmetoden så om man har mindre upplagor kan man tjäna på att göra digitaltryck. Men för provutgåvor eller en mindre upplaga kan det löna sig och är framför allt möjligt. Förut var det inte ens möjligt att göra en utgåva med mindre kostnad. Men nu är det möjligt och det ger helt nya förutsättningar för människor som vill ha ut information.